fbpx

Η γέννηση της Κωμωδίας στην Αρχαία Ελλάδα

Η κωμωδία όπως την γνωρίζουμε σήμερα ως θεατρικό είδος γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα και μάλιστα ως αποτέλεσμα της δημόσιας ζωής των Αθηναίων. Το άσμα στο πλαίσιο του κώμου (κώμος = εύθυμο γλέντι με τραγούδια και αστεία στους δρόμους της πόλης, θορυβώδης και εύθυμη πομπή συμποσιαστών). Διάφορα λαϊκά δρώμενα στον αρχαίο κόσμο παρουσιάζουν ομοιότητες με το θεατρικό είδος της ώριμης κωμωδίας και ίσως συνδέονται με τις απαρχές της.

H Αρχαία κωμωδία έγινε θεσμός για πρώτη φορά στην Aθήνα, στα Mεγάλα Διονύσια, το 486 π.X., πενήντα σχεδόν χρόνια μετά την καθιέρωση της τραγωδίας (534 π.X.). Aγώνας κωμωδίας διοργανώθηκε, με ευθύνη της πόλης, το 442 π.X. στα Λήναια, με υπεύθυνο οργάνωσης τον ρχοντα βασιλέα. Θεατρικός χώρος ήταν ο ίδιος με την τραγωδία, το θέατρο του Διονύσου, ενδεχομένως όμως, σύμφωνα με την άποψη ερευνητών, χρησιμοποιούσαν για τους κωμικούς αγώνες και το θέατρο των Ληναίων, στα δυτικά της Aκρόπολης. Σε καθεμιά από τις τρεις ημέρες του εορτασμού οι θεατές έβλεπαν τα έργα ενός τραγικού, μια τετραλογία (τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα) και τρεις έως πέντε κωμωδίες.

komodia arxaia ellada

Η κωμωδία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, προέκυψε από αυτοσχέδια τραγούδια που ψάλλονταν σε εύθυμα λαϊκά δρώμενα, όπως οι κώμοι. Πρόκειται για εορταστικές πομπές, στις οποίες όσοι συμμετείχαν γύριζαν μεθυσμένοι στους δρόμους χορεύοντας, τραγουδώντας και κάνοντας διάφορα αστεία και πειράγματα. Η κωμωδία, λοιπόν, φαίνεται ότι προέρχεται από τις λέξεις «κώμος» και «ωδή», το τραγούδι, δηλαδή, στο γλέντι του κώμου.

Kύριο γνώρισμα της κωμωδίας είναι ο πολιτικός της χαρακτήρας, η παρουσίαση δηλαδή επί σκηνής επίκαιρων κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων, ιδιαίτερα δύο κεντρικών: πόλεμος και ειρήνη, κρίση του θεσμού της πόλης. Άλλα γνωρίσματά της είναι η βωμολοχία και η δηκτική [(< δάκνω) = καυστική] σάτιρα γνωστών προσώπων (στοιχεία που επιβιώνουν στη σημερινή επιθεώρηση).

H αθηναϊκή δημοκρατία, εξασφαλίζοντας την ελευθερία και την ισότητα μεταξύ των πολιτών, είχε δώσει στην κωμωδία το δικαίωμα της παρρησίας (πν + ῥῆσις = λόγος), της ελευθερίας δηλαδή λόγου, στον ποιητή, χωρίς να φοβάται μήπως τον καταγγείλουν για συκοφαντία ή εξύβριση, γιατί τον προστάτευε ο ιερός νόμος του θεού Διονύσου. Έτσι, ο κωμικός ποιητής τοποθετείται σε κάθε σοβαρό ηθικοθρησκευτικό και πολιτικοκοινωνικό πρόβλημα της εποχής του, ασκεί κριτική σε όλα τα σημαντικά πρόσωπα, διασύρει όχι μόνο τη δημόσια αλλά και την ιδιωτική ζωή τους (νομαστ κωμδεν).

H προσωπική αυτή σάτιρα, στην αρχή, είχε σκοπό να διασκεδάζει το ακροατήριο. Στη συνέχεια, όμως, παράλληλα με την τραγωδία, συνέβαλε στη βελτίωση της πολιτείας, στηλιτεύοντας κάθε παρανομία και ασκώντας οξύτατη κριτική στα «τς πόλεως πράγματα» και σε όσους τα διαχειρίζονται. Δεν προκαλούσε δηλαδή μόνο ευθυμία και γέλιο, αλλά ήταν και ωφέλιμη, «χρηστ τ πόλει λέγειν».

komodia2

H Αρχαία κωμωδία αντιτάχθηκε σε κάθε ανανεωτική κίνηση της εποχής της, υπερασπίστηκε με πείσμα τα ιδανικά της και επέκρινε ανηλεώς τους εκπροσώπους κάθε νεωτερισμού. Πήρε συντηρητική θέση στο πρόβλημα της παιδείας, της ποίησης, της μουσικής. Xτύπησε τους φιλοπόλεμους και προπαγάνδισε την ειρήνη. Oι κωμικοί ποιητές ανήκουν στην αντιπολίτευση, αλλά ως προς τα πολιτικά τους φρονήματα δεν ήταν λιγότερο δημοκρατικοί από τους ακροατές τους, οι οποίοι διασκέδαζαν ακούγοντας να διακωμωδούνται οι αρχηγοί τους ή οι πολιτικές τους απόψεις. H αθηναϊκή δημοκρατία είχε επιτρέψει στους κωμικούς ποιητές πλήρη ελευθεροστομία ακόμη και για τον άξιο ηγέτη και μεγάλο τέκνο της, τον Περικλή.

 Δομή της Αρχαίας κωμωδίας

Σε αντίθεση προς την τραγωδία, στη δομή της Αρχαίας κωμωδίας επικρατεί μεγάλη ελευθερία. Tα συστατικά μέρη που την απαρτίζουν είναι:

  • Πρόλογος: Eκτενέστερος και πιο ποικιλόμορφος από τον αντίστοιχο της τραγωδίας. Oι θεατές ενημερώνονται από έναν υποκριτή ή με διάλογο για τον προβληματισμό του ποιητή και για το κωμικό σχέδιό του.
  • Πάροδος του Xορού:Eκτενέστερη και πιο εντυπωσιακή από την αντίστοιχη της  τραγωδίας, συνήθως θορυβώδης, παίρνει θέση (συμφωνεί ή διαφωνεί) ως προς το  κωμικό σχέδιο.
  • Ἀγών:Έχει το ρόλο των επεισοδίων της τραγωδίας. Δύο υποκριτές ή ένας υποκριτής και ο Xορός εκθέτουν δύο αντιτιθέμενες απόψεις. Kάθε πλευρά διεξάγει αγώνα εναντίον της άλλης, για να επικρατήσει· η λύση του συμβιβασμού δεν προβλέπεται. O γών, που εξέφραζε κυρίως την προσωπική γνώμη του ποιητή, συνδύαζε τα αδόμενα μέρη και τα απαγγελλόμενα, που είναι, κατά σειρά, τα εξής εννέα:

— η δή: τραγούδι του Xορού για την επικείμενη αντιπαράθεση.

— ο κατακελευσμός (κελεύω = παροτρύνω): προτροπή του κορυφαίου του Xορού στον εκπρόσωπο της μιας πλευράς να αναπτύξει τα επιχειρήματά του.

— το πίρρημα (ἐπὶ + ῥῆμα < ρ / μέλλοντας του λέγω): ανάπτυξη, σε διαλογική μορφή, των διαφορετικών απόψεων των αντιπαρατιθεμένων.

— το πνγος ή μακρόν: κατάληξη του επιρρήματος, που εκφωνείται από τον κορυφαίο απνευστί, με αυξανόμενη ταχύτητα και παράλληλο δυνάμωμα της φωνής.

— η σφραγίς: ο έπαινος του νικητή.

Aντίστοιχα των παραπάνω μερών, σε μετρική και στιχουργική αναλογία, είναι η ντδή, ο ντικατακελευσμός, το ντεπίρρημα, το ντίπνιγος.

  • Παράβασις:Διακοπή που διασπά τη δράση. Aποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα  της Αρχαίας κωμωδίας, και ανήκει αποκλειστικά στο Xορό. Aρχικά ο όρος σήμαινε τους στίχους εκείνους, γραμμένους σε αναπαιστικό μέτρο, με τους οποίους  ο ποιητής, στη μέση περίπου του έργου, απευθύνεται μέσω του Xορού προς τους  θεατές [παρέβαινε (= προχωρούσε), πρς τν Δμον]. H Παράβαση γινόταν με  λόγο άσχετο προς την όλη υπόθεση και περιείχε κρίσεις που αναφέρονταν στην  πολιτική και κοινωνική κατάσταση της πόλης. Aπό τους στίχους αυτούς ονομάστηκε, κατ’ επέκταση, παράβασιςολόκληρη η ενότητα, η οποία αποτελείται από  επτά μέρη:

— Tα απλά, που απαγγέλλονταν από τον κορυφαίο: το κομμάτιον (προτροπή προς το Xορό να αρχίσει), οι νάπαιστοι και το πνγος (όπως στον Aγώνα).

— H συζυγία: η δή, το πίρρημα, η ντδ και το ντεπίρρημα. Eνίοτε, υπάρχει και δευτερεύουσα παράβαση από τέσσερα μέρη, που μοιάζει εξωτερικά με τη συζυγία της παράβασης.

  • Διαλογικές σκηνές:Eίναι οι σκηνές μετά την Παράβαση, χαλαρά συνδεδεμένες  μεταξύ τους, που χωρίζονται με λυρικά τραγούδια του Xορού, τα οποία θυμίζουν  τα στάσιμα της τραγωδίας.
  • Έξοδος:Aποχώρηση του Xορού με το θριαμβευτή πρωταγωνιστή, μέσα σε εορταστικό κλίμα, με τραγούδια και χορούς.

πρόλογος και οι διαλογικές σκηνές λέγονται κυρίως από τους υποκριτές. H πάροδος, ο αγών και η έξοδος ανήκουν στο Xορό και τους υποκριτές. H ωδή και η αντωδή, σε μέτρα της χορικής ποίησης, περιλάμβαναν ύμνους στους θεούς ή αυτοέπαινο του Xορού. Tο επίρρημα και το αντεπίρρημα είχαν ως περιεχόμενο το πολιτικό σκώμμα (= πείραγμα).

Oι ηθοποιοί (τρεις έως πέντε συνήθως σε κάθε κωμωδία) εμφανίζονταν με κωμικά χαρακτηριστικά, φορούσαν μάσκες και κρατούσαν το φαλλό. Tο Xορό αποτελούσαν 24 πρόσωπα, χωρισμένα συνήθως σε δύο ημιχόρια, χωρίς αναγκαστική ομοιογένεια στην ηλικία, το ντύσιμο, ακόμη και το φύλο· φορούσαν αλλόκοτες ενδυμασίες, που παρίσταναν σφήκες, πουλιά, βατράχους κ.ά. (που δίνουν και τον τίτλο στην κωμωδία), προσωπίδες και φαλλό, προκαλώντας με την εμφάνισή τους την έκπληξη του κοινού. H όρχησή τους, αστεία και άσεμνη, λεγόταν κόρδαξ [κορδακισμός (< κορδακίζω) = ακόλαστος χορός].

επικής, λυρικής και τραγικής γλώσσας, από νεολογισμούς συνθέτων και από τύπους άλλων ελληνικών ιδιωμάτων ή διαλέκτων. Tο μέτρο στα διαλογικά μέρη είναι το ιαμβικό τρίμετρο, όπως και στην τραγωδία, με εξαίρεση το ιαμβικό τετράμετρο στις σκηνές με ζωηρό ρυθμό, και το αναπαιστικό τετράμετρο στις αντίστοιχες με βραδύτερο ρυθμό. Στα χορικά μέρη υπάρχει μεγάλη ποικιλία.

Kυριότεροι εκπρόσωποι της Αρχαίας κωμωδίας

Στην Aθήνα, εκτός από τον Aριστοφάνη, έζησαν πολλοί ποιητές κωμωδιών· γνωρίζουμε τα ονόματα 60 περίπου, οι οποίοι παρουσίασαν εκατοντάδες κωμωδιών που χάθηκαν όλες, εκτός από μερικούς στίχους ή τίτλους έργων. Στους παλαιότερους ανήκουν ο Mάγνης, που είχε κερδίσει 11 νίκες στα Mεγάλα Διονύσια, και ο Xιωνίδης, που αναφέρεται ως πρώτος νικητής το 486 π.X. Aπό τους κωμωδιογράφους, σύγχρονους και ανταγωνιστές του Aριστοφάνη3, κυριότεροι αντιπρόσωποι είναι οι παρακάτω:
— Kρατῖνος (520-423 π.X.): Θεωρείται ο δημιουργός της πολιτικής σάτιρας. Διακρίνεται για τη γνήσια κωμική έμπνευση, τη βιαιότητα και την ειλικρίνεια. Aπό τις 24   κωμωδίες του δεν έχουμε παρά ελάχιστα αποσπάσματα από το τελευταίο του έργο, την Πυτίνη (= κρασοκανάτα, φλασκί), που κέρδισε το πρώτο βραβείο (423 π.X.), ενώ ο Aριστοφάνης, την ίδια χρονιά, το τρίτο με τις Nεφέλες. O ποιητής μορφοποιεί σε κωμωδία την τραγωδία της ζωής του (πάθος για το κρασί).
— Kράτης (περί το 450 π.X.): Έγραψε οργανωμένες κωμωδίες, με υπόθεση, και παρουσίασε φιλοσοφικές αλληγορίες. Κέρδισε τρεις νίκες.
— Eὔπολις (445-412 π.X.): Έγραψε 17 κωμωδίες, με 7 πρώτες νίκες. Διακρίνεται για την ικανότητα στην πλοκή της υπόθεσης. Yπήρξε σφοδρός πολέμιος της φαυλότητας. Φίλος στην αρχή του Aριστοφάνη, έγινε αργότερα εχθρός του.
— Φερεκράτης (β’ μισό 5ου αι. π.X.): Έγραψε 16 κωμωδίες και διακρίνεται για την ευρηματικότητα στη θεματική των κωμωδιών του, π.χ. Mυρμηκάνθρωποι.

 

Σχολιάστε

Θέατρο - mytheatro.gr